ارسال رایگان به سفارشات بیش از 390 هزار تومان نحوه ایجاد این پیوندها

لیست محصول

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
(1206)خازن مولتی لایر سرامیکی 15 پیکو فاراد Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 15PF , 50V , 5% , COG
اطلاعات بیشتر
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
(1206) مقاومت کربنی 18 کیلو اهم سایز Elcoteq Combined Conventional Thick Film Chip Resistors ; 18K ohm , (1206)
اطلاعات بیشتر
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
(0805) مقاومت کربنی 1 کیلو اهم سایز Elcoteq Combined Conventional Thick Film Chip Resistors ; 1K ohm , (0805)
اطلاعات بیشتر
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
دیود فست4نانو ثانیه200 میلی آمپر75ولت غیرریل General Purpose Fast Rectifier ; 75V, 200mA, 4ns
اطلاعات بیشتر
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
Aخازن تانتانیوم 10میکرو فاراد 16 ولت سایز Standard Tantalum Solid ,Chip Capacitor ; 10µf , 16V , Size : A
اطلاعات بیشتر
فروشنده :

لیست پیشنهادات

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
150K (0603)
پیشنهاد
پیش از1 هفته

150K (0603)

فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
15PF (1206) 50V 5% C0G
پیشنهاد
پیش از1 هفته

15PF (1206) 50V 5% C0G

(1206)خازن مولتی لایر سرامیکی 15 پیکو فاراد Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 15PF , 50V , 5% , COG
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
18K (1206)
پیشنهاد
پیش از1 هفته

18K (1206)

(1206) مقاومت کربنی 18 کیلو اهم سایز Elcoteq Combined Conventional Thick Film Chip Resistors ; 18K ohm , (1206)
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
1K (0805)
پیشنهاد
پیش از1 هفته

1K (0805)

(0805) مقاومت کربنی 1 کیلو اهم سایز Elcoteq Combined Conventional Thick Film Chip Resistors ; 1K ohm , (0805)
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
1N4148+
پیشنهاد
پیش از1 هفته

1N4148+

دیود فست4نانو ثانیه200 میلی آمپر75ولت غیرریل General Purpose Fast Rectifier ; 75V, 200mA, 4ns
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
10UF 16V(A)SMD 10%
پیشنهاد
پیش از1 هفته

10UF 16V(A)SMD 10%

Aخازن تانتانیوم 10میکرو فاراد 16 ولت سایز Standard Tantalum Solid ,Chip Capacitor ; 10µf , 16V , Size : A
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
120K (1206)
پیشنهاد
پیش از1 هفته

120K (1206)

(1206) مقاومت کربنی 120 کیلو اهم سایز Elcoteq Combined Conventional Thick Film Chip Resistors ; 120K ohm , (1206)
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
15 (0805)
پیشنهاد
پیش از1 هفته

15 (0805)

(0805) مقاومت کربنی 15 اهم سایز Elcoteq Combined Conventional Thick Film Chip Resistors ; 15 ohm , (0805)
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
10 (0805)
پیشنهاد
پیش از1 هفته

10 (0805)

(0805) مقاومت کربنی 10 اهم سایز Elcoteq Combined Conventional Thick Film Chip Resistors ; 10 ohm , (0805)
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
10 (1206)
پیشنهاد
پیش از1 هفته

10 (1206)

(1206) مقاومت کربنی 10 اهم سایز Elcoteq Combined Conventional Thick Film Chip Resistors ; 10 ohm , (1206)
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
100 (1206)
پیشنهاد
پیش از1 هفته

100 (1206)

(1206) مقاومت کربنی 100 اهم سایز Elcoteq Combined Conventional Thick Film Chip Resistors ; 100 ohm , (1206)
فروشنده :
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
1000UF/16V (8X16)
پیشنهاد
پیش از1 هفته

1000UF/16V (8X16)

خازن الکترولیت ایستاده 1000 میکروفاراد 16ولت Aluminum Electrolytic Capacitors ; RADIAL 8x16mm
فروشنده :
آترین الکتریک
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0
سبد خرید